Een huis kopen in Le Marche

De regels en procedures verschillen hier en daar van de Nederlandse.  

Zo verschilt de positie van de notaris iets van die in Nederland. Zijn handtekening onder de koopakte bezegelt de koop en geeft deze rechtskracht. De Italiaanse notaris heeft het recht, bepaalde overheidstaken uit te voeren en is in die zin deel van de overheid. De inschrijving van de nieuwe eigenaar bij het kadaster en de naamsverandering in de registers van de dienst voor onroerende zaken zijn de technische gevolgen van de koopovereenkomst.

De notaris is persoonlijk aansprakelijk voor de juistheid van de koopakte en controleert daarom uit zichzelf vóór de eigendomsoverdracht of alle documenten in orde zijn en de verkoper beschikkingsbevoegd is, voordat hij de koop met zijn handtekening bezegelt.

De notaris kan ook de hypotheekakte opmaken, waarvoor hij natuurlijk een honorarium berekent.

Huis en grondbezit wordt in de landelijke gebieden zoals in de Marche, waar het vaak om eeuwenoude objecten gaat anders beoordeeld dan in Nederland. Niet alleen naar vierkante of kubieke meters. In Italië, op het land, ligt de echte waarde  in de ‘zona verde’, de beschermde landelijke gebieden, waar beslist geen nieuwbouw mag worden neergezet. De kubieke meters binnen de ommuring van een bestaand object, ook al is het een ruïne, geven het principiële recht om op dezelfde plaats, met dezelfde inhoud, te bouwen dan wel te renoveren of te restaureren.

Bepalend voor de waarde van een object is vooral de ligging, het oorspronkelijke volume, de bereikbaarheid, de aanwezigheid van nuts aansluitingen en natuurlijk het feit dat met een bestaand gebouw ook een bouwrecht verkregen is.

Ieder object wordt met zijn terrein (annesso-scoperto) gekocht. Dat wordt meestal begrensd door de "confine naturale", de natuurlijke grens. Het bijkopen van land is vaak mogelijk. Het is raadzaam eventueel extra land tegelijkertijd met het huis te kopen en niet eerst te wachten tot men het huis heeft gekocht. Dan kan het een stuk duurder worden. De bezitters van landbouwgrond redeneren zo, dat land, dat later bij een huis gekocht wordt, het huis in waarde laat stijgen en daarmee stijgt ook weer de waarde van de grond zelf.

In het Italiaanse systeem kunt u er van uitgaan dat de door een makelaar aangegeven prijzen vrijwel geen ruimte voor verdere onderhandelingen bieden en een tegenbod slechts op onbegrip bij de verkoper zal stuiten. Er is weinig ruimte voor onderhandelen, omdat de verkoper samen met deskundigen z.i. de juiste waarde heeft vastgesteld.